زیرنویس فارسی 시베리아 선발대 Trans-Siberian Pathfinders E07 Imdb

Subtitle details:

  • Online: 11/16/2019 10:03 AM   19 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (49,128 bytes)
  • Production type: Transcript (By listening)
  • Release type: Not available
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • Downloads: 15

Subtitle Preview:

1
00:00:05,020 --> 00:00:08,020
ترجمه شده توسط
Min_A
kimnamgil_ir___ و

2
00:00:08,040 --> 00:00:10,040
فن پیج رو در اینستاگرام فالو کنید
<font color="#ffff00">@kimnamgil_ir____</font>

3
00:00:15,060 --> 00:00:18,860
(اولین مسافرت جاده ای سانگ یوب شروع شد)

4
00:00:18,860 --> 00:00:20,830
(احساس میکنم تو خونمم)

5
00:00:20,830 --> 00:00:24,770