زیرنویس فارسی Mayans M C S02E09 Itzam-Ye 1080p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb Imdb

Subtitle details:

 • Online: 11/15/2019 6:43 PM   20 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: 23.976
 • Files: 1 (20,780 bytes)
 • Production type: Improved a subtitle
 • Release type: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 5 users
 • Voted as Good by: 5 users
 • Downloads: 102

Subtitle Preview:

1
00:00:19,430 --> 00:00:20,800
آنچه در "باشگاهِ موتورسواریِ مایان ها"گذشت
...

2
00:00:20,900 --> 00:00:22,260
هرکاری که بتونم برایِ کمک به تو یا خانواده ـت
انجام میدم

3
00:00:22,370 --> 00:00:23,770
تراکنش هایِ مالی

4
00:00:23,870 --> 00:00:27,270
برایِ استخدامِ یک آدمکش برایِ کشتنِ
والدینم استفاده شدن

5
00:00:27,370 --> 00:00:30,740