زیرنویس فارسی Crazy Ex-Girlfriend 2015

Poster

Crazy Ex-Girlfriend 2015

کمدي , موزيکال | 42 دقیقه | The CW شبکه | USA ساخت
امتیاز: 7.7/10 از تعداد رای 12,952 نفر IMDb Rate
زنی جوان شغل خود در یک شرکت حقوقی در نیویورک را رها می کند و برای پیدا کردن عشق زندگیش به محله ای نه چندان مناسب در کالیفرنیا می رود...

Season 2
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
122 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
113 
Farsi/Persian Crazy Ex-Girlfriend - 02x09 -.LOL download this subtitle ALIHANI
146 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
223 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
233 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
231 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
221 
Farsi/Persian crazy ex-girlfriend S02E01 HDTV download this subtitle saeedrss
163 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
32 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
27 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
24 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S02.E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
31 

Season 1
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Crazy Ex-Girlfriend First Season Complete (18 sub) HDTV download this subtitle saeedrss
328 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
164 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
151 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
157 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
162 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
165 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
156 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
162 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
152 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
152 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
142 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
172 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
177 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
233 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
267 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
22 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
24 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
19 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01.E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION download this subtitle Mraf
28 
Farsi/Persian Crazy.Ex-Girlfriend.S01E01.1080p.WEB download this subtitle Almass