زیرنویس فارسی Fresh Off the Boat 2015

Poster

Fresh Off the Boat 2015

کمدي | 22 دقیقه | ABC شبکه | USA ساخت
امتیاز: 7.9/10 از تعداد رای 18,807 نفر IMDb Rate
داستان درمورد یک خانواده تایوانی هست که زندگی خود را در آمریکا ادامه میدهند...

Season 4
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Fresh.Off.the.Boat.S04E07.HDTV.x264-SVA download this subtitle Subdl_TV
103 
Farsi/Persian Fresh.Off.the.Boat.S04E06.HDTV.x264-SVA download this subtitle Subdl_TV
86 
Farsi/Persian Fresh.Off.the.Boat.S04E05.HDTV.x264-SVA download this subtitle Subdl_TV
91 
Farsi/Persian Fresh.Off.the.Boat.S04E02.HDTV.x264-SVA download this subtitle Subdl_TV
96 
Farsi/Persian Fresh.Off.the.Boat.S04E03.HDTV.x264-SVA download this subtitle Subdl_TV
92 
Farsi/Persian Fresh.Off.the.Boat.S04E09.HDTV.x264-SVA download this subtitle ._Marshall_.
102 
Farsi/Persian Fresh.Off.the.Boat.S04E08.HDTV.x264-SVA download this subtitle ._Marshall_.
97 
Farsi/Persian Fresh.Off.the.Boat.S04E10.HDTV.x264-SVA download this subtitle ._Marshall_.
Farsi/Persian Fresh.Off.the.Boat.S04E04.HDTV.x264-SVA download this subtitle Subdl_TV
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 04x11 - Big Baby.SVA.English.C.orig.Addic7ed.com download this subtitle Ironfist9999
Farsi/Persian download this subtitle Ironfist9999
Farsi/Persian Fresh.Off.the.Boat.S04E01.HDTV.x264-SVA download this subtitle Subdl_TV

Season 3
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Fresh.Off.The.Boat.S03e03.480p.HDTV.x264 download this subtitle DLBR
143 
Farsi/Persian Fresh.Off.The.Boat.S03e02.1080p.HDTV.x264 download this subtitle DLBR
147 
Farsi/Persian Fresh.Off.the.Boat.S03E01.480p.HDTV.x264 download this subtitle DLBR
19 

Season 2
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Fresh Off The Boat S2x15(INTERNAL.HDTVx264)(by.SIA) download this subtitle hennessy
177 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat S2x14(INTERNAL.HDTVx264)(by.SIA) download this subtitle hennessy
164 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat S2x13(INTERNAL.HDTVx264)(by.SIA) download this subtitle hennessy
161 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat S2x11(INTERNAL.HDTVx264)(by.SIA) download this subtitle hennessy
171 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat S2x10(INTERNAL.HDTVx264)(by.SIA) download this subtitle hennessy
167 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat S2x09(INTERNAL.HDTVx264)(by.SIA) download this subtitle hennessy
172 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat S2x08(INTERNAL.HDTVx264)(by.SIA) download this subtitle hennessy
124 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat S2x08(INTERNAL.HDTVx264)(by.SIA) download this subtitle hennessy
143 
Farsi/Persian fresh.off.the.boat.s02e06.hdtv.x264-killers download this subtitle DLBR
213 
Farsi/Persian fresh.off.the.boat.s02e05.hdtv.x264 download this subtitle DLBR
223 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 02x04 - The Fall Ball.LOL.TVCenter download this subtitle Ma-MaD
312 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 02x03 - Shaquille O'Neal.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
292 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 02x02 - Boy II Man.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
311 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 02x01 - Family Buisness Trip.TvCenter.com download this subtitle Ma-MaD
335 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat S2x12(INTERNAL.HDTVx264)(by.SIA) download this subtitle hennessy
23 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat S2x07(INTERNAL.HDTVx264)(by.SIA) download this subtitle hennessy
19 

Season 1
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Fresh Off the Boat - S01 - All episodes download this subtitle EsfHamed
59 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x12 - Dribbling Tiger, Bounce Pass Dragon.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
299 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x09 - License to Sell.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
311 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x08 - llip Goldstein.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
332 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x05 - Persistent Romeo.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
325 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x03 - The Shunning.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
344 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x02 - Home Sweet Home-School.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
383 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x01 - Pilot.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
456 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x13 - So neez.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
18 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x11 - Very Superstitious.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
21 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x07 - Showdown at the Golden Saddle.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
21 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x06 - Shaq Fu.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
18 
Farsi/Persian Fresh Off The Boat - 01x04 - Success Perm.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
23 
Farsi/Persian 01x10 - Blind Spot.LOL.TvCenter download this subtitle Ma-MaD
20