زیرنویس فارسی Heroes 2006

Poster

Heroes 2006

درام , فانتزي , علمي تخيلي , مهيج | 45 دقیقه | NBC شبکه | USA ساخت
امتیاز: 7.6/10 از تعداد رای 216,143 نفر IMDb Rate
عده ای از انسانها که تواناییهای ویژه ای دارند به دور هم دیگر جمع میشوند و گروهی را برای مبارزه و جلوگیری از سوء استفاده از این تواناییها تشکیل میدهند، تا آنکه نقاشی به نام آیزاک مندز با استفاده از توانایی ویژه خود آینده را که نابودی دنیا باشد ترسیم میکند و این گروه نیز با عظم راسختری به فعالیتهای خودش ادامه میدهد تا جلوی این نابودی را بگیرد.

Season 4
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Heroes(Complete Season 4)720 & 1080 BluRay download this subtitle SepehrRed90
634 
Farsi/Persian Heroes 4x01-02 download this subtitle kalosus
Farsi/Persian Heores Season 4 Complete Package Translated By MEHRZAD download this subtitle lostmehrzad
35 
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 19 By amiraghdam Heroes.S04E19.HDTV.XviD-LOL download this subtitle amiraghdam
Farsi/Persian Episode 19 Chapter 18 Translated By MEHRZAD download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Heores Season 4 Episode 18 By amiraghdam Heroes.S04E18.HDTV.XviD-LOL download this subtitle amiraghdam
Farsi/Persian Episode 17 chapter 16 Translated By MEHRZAD download this subtitle lostmehrzad
934 
Farsi/Persian Episode 16 Chapter 15 Translated By MEHRZAD download this subtitle lostmehrzad
794 
Farsi/Persian Heroes.S04E17.HDTV.XviD-2HD-MKHAVARI2000GMAIL.COM download this subtitle m-khavari2000
741 
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 17 By amiraghdam Heroes.S04E17.HDTV.XviD-2HD download this subtitle amiraghdam
Farsi/Persian Heroes.S04E16.HDTV.XviD download this subtitle Mbt925
688 
Farsi/Persian Heroes-s4-e16-mkhavari2000gmail.com download this subtitle m-khavari2000
701 
Farsi/Persian Heroesseason 04 Episode 15 download this subtitle kamiwolf
726 
Farsi/Persian Episode 15 Chapter 14 Translated By MEHRZAD download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 14 By amiraghdam heroes.414.hdtv-lol download this subtitle amiraghdam
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 13 By amiraghdam Heroes.S04E13.HDTV.XviD-LOL download this subtitle amiraghdam
Farsi/Persian Episode 14 Chapter 13 Translated By MEHRZAD download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Episode 13 Chapter 12 Translated By MEHRZAD download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Episode 12 Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Episode 11 Chapter 10 Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 10 Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 9 Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 8 Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Heroes Season 4 Chapter 6 Strange Attractiors Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 4 Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 3 Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Heroes-Season4-Episode1-2-Orientation.-.Jump-Push-Fall-HDTV-720P download this subtitle Kingman_62
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 1 2 Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Heroes.S04E1-19.720p.HDTV download this subtitle rezapad
11 
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 5 Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 16 By amiraghdam Heroes.S04E16.HDTV.XviD-LOL download this subtitle amiraghdam
Farsi/Persian Heroes Season 4 Episode 15 By amiraghdam Heroes.S04E15.HDTV.XviD-LOL download this subtitle amiraghdam
Farsi/Persian Heroes Season 4 Chapter 5 Tabula Rasa Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Episode 18 Chapter 17 Translated By MEHRZAD download this subtitle lostmehrzad
Farsi/Persian Episode 1-2 Translated By Mehrzad download this subtitle lostmehrzad

Season 3
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Heroes3-14TA25 all download this subtitle amirhosseinmonsefi
387 
Farsi/Persian Heroes(Season 3-Villians)720 & 1080 BluRay download this subtitle SepehrRed90
849 
Farsi/Persian Heroes S03E20 download this subtitle mevisen
Farsi/Persian Heroes 31 3- Dual download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes 312- Our Father download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes 311- The Eclipse Part 2 download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes 310- The Eclipse Part 1 download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes 309- Its Coming download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes 308- Villains download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes 307- Eris Quod Sum download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes 306- Dying of the Light download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes 305- Angels and Monsters download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes 302- The Butterfly Effect download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes 301- The Second Coming download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Season 3 Episode 6 Dying Of Light download this subtitle D . X
Farsi/Persian HEROES S03E05 download this subtitle hajdeli
Farsi/Persian Heroes 304- I Am Become Death download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes 303- One of Us One of Them download this subtitle Arthuer.P
Farsi/Persian Heroes Season 03 Episodes 01-13 www.psubtitle.ir download this subtitle hamed01
20 

Season 2
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Heroes(Complete Season 2)720 & 1080 BluRay download this subtitle SepehrRed90
613 
Farsi/Persian HR-S02 MKV 480p download this subtitle poorya13761381
700 
Farsi/Persian HR-S02E11 download this subtitle mojtaba1322
Farsi/Persian HR-S02E10 download this subtitle mojtaba1322
Farsi/Persian HR-S02E09 download this subtitle mojtaba1322
Farsi/Persian HR-S02E07 download this subtitle mojtaba1322
Farsi/Persian Heroes.S02E04.MKV download this subtitle mojtaba1322
Farsi/Persian Heroes.S02E02.VOSTFR.DVDRipMKV download this subtitle mojtaba1322
Farsi/Persian heroes.s02e01.dvdrip download this subtitle mA_Ad
10 
Farsi/Persian Heroes.S02E11.HDTV.XviD-LOL download this subtitle tropi
Farsi/Persian Heroes.S02E09.HDTV.XviD-LOL download this subtitle tropi
Farsi/Persian Heroes.S02E07.HDTV.XviD-LOL download this subtitle tropi
10 
Farsi/Persian Heroes.S02E06.HDTV.XviD-LOL download this subtitle tropi
Farsi/Persian Heroes.S02E05.HDTV.XviD-LOL download this subtitle tropi
Farsi/Persian Heroes.S02E04.HDTV.XviD-LOL download this subtitle tropi
14 
Farsi/Persian Heroes.S02E1-11.hdtv.xvid-fqm download this subtitle MgarMsiri_9194
Farsi/Persian Heroes Season 2 Full Episode 1-11 download this subtitle MehdiZare
21 
Farsi/Persian HR-S02E08 download this subtitle mojtaba1322
Farsi/Persian HR-S02E06 download this subtitle mojtaba1322
Farsi/Persian HR-S02E05 download this subtitle mojtaba1322
Farsi/Persian Heroes.S02E10.HDTV.XviD-LOL download this subtitle tropi
Farsi/Persian Heroes.S02E08.HDTV.XviD-LOL download this subtitle tropi
Farsi/Persian Heroes.S02E03.hdtv.xvid-hiqt download this subtitle tropi
10 
Farsi/Persian Heroes.s02E03.DVDRipMKV download this subtitle mojtaba1322
Farsi/Persian Heroes.S02E02.hdtv.xvid-xor download this subtitle tropi
12 
Farsi/Persian Heroes.S02E01.hdtv.xvid-fqm download this subtitle tropi
10 

Season 1
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Heroes.S01E22.HDTV.XviD-LOL download this subtitle Sam_terner
648 
Farsi/Persian Heroes.Season 01.All Episodes.DVDRip download this subtitle mA_Ad
43 
Farsi/Persian Heroes.S01E21.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E19.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E18.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E16.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E15.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E10.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E07.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E06.DVDRip.XviD-TOPAZ download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E04.DVDRip.XviD-TOPAZ download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E03.DVDRip.XviD-TOPAZ download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes S1 E1-23 Divx version download this subtitle MehdiZare
15 
Farsi/Persian Hero download this subtitle mohsen26
Farsi/Persian Heroes.S01E20.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E17.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E14.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E13.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E12.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E11.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E09.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E08.DVDRip download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E05.DVDRip.XviD-TOPAZ download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E02.DVDRip.XviD-TOPAZ download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01E01.DVDRip.XviD-TOPAZ download this subtitle mA_Ad
Farsi/Persian Heroes.S01.E23.DVDRip.XviD-TOPAZ download this subtitle reza55571
Farsi/Persian Heroes.S01.E22.DVDRip.XviD-TOPAZ download this subtitle reza55571
Farsi/Persian Heroes(Complete Season 1)720 & 1080 BluRay download this subtitle SepehrRed90
44