زیرنویس فارسی The Venture Bros. 2003

Poster

The Venture Bros. 2003

انيميشن , کمدي , علمي تخيلي | 30 دقیقه | Adult Swim شبکه | USA ساخت
امتیاز: 8.5/10 از تعداد رای 21,910 نفر IMDb Rate
این انیمیشن داستانی عجیب درباره ی دانشمند قهرمان , دکتر راستی ونچر و بادی گارد قدرتمندش و دو پسر بیش فعالش است…

Season 1
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian The Venture Bros - All Episode download this subtitle Real.Nigga
151 
Farsi/Persian The Venture Bros S01ESP 480p DVDRip - A Very Venture Christmas download this subtitle Real.Nigga
82 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E00 480p DVDRip - The Terrible Secret Of Turtle Bay download this subtitle Real.Nigga
69 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E13 480p DVDRip - Return to Spider-Skull Island download this subtitle Real.Nigga
59 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E12 480p DVDRip - The Trial of the Monarch download this subtitle Real.Nigga
57 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E11 480p DVDRip - Past Tense download this subtitle Real.Nigga
59 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E10 480p DVDRip - Tag Sale – You're It! download this subtitle Real.Nigga
51 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E09 480p DVDRip - Are You There God? It's Me, Dean download this subtitle Real.Nigga
58 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E08 480p DVDRip - Mid-Life Chrysalis download this subtitle Real.Nigga
60 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E07 480p DVDRip - Ice Station – Impossible! download this subtitle Real.Nigga
61 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E06 480p DVDRip - Ghosts of the Sargasso download this subtitle Real.Nigga
55 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E05 480p DVDRip - Eeny, Meeny, Miney... Magic download this subtitle Real.Nigga
53 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E04 480p DVDRip - The Incredible Mr Brisby download this subtitle Real.Nigga
56 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E03 480p DVDRip - Home Insecurity download this subtitle Real.Nigga
57 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E02 480p DVDRip - Careers in Science download this subtitle Real.Nigga
56 
Farsi/Persian The Venture Bros S01E01 480p DVDRip - Dia De los Dangerous download this subtitle Real.Nigga
75