زیرنویس فارسی American Dad! 2005

Poster

American Dad! 2005

انيميشن , کمدي | 25 دقیقه | TBS شبکه | USA ساخت
امتیاز: 7.4/10 از تعداد رای 108,196 نفر IMDb Rate
در مورده يه پدر امريکايي به نام Stan Smith هست که در CIA کار ميکنه و اکثرا در توهم توطئه به سر ميبره و کاراش خيلي خنده داره , زن و يک دختر و يک پسر داره و يک موجود فضايي که دور از چشم CIA توي خونه اش نگه داشته و ازش محافظت ميکنه , و يک ماهي که سازمان CIA مغز يک اسکي باز معروف آلماني رو توي سرش گذاشتن و ماهيه حرف ميزنه و ...

Season 13
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود

Season 11
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian American Dad - S11E06 - Dreaming of a te Porsche Christmas download this subtitle yaser84
173 
Farsi/Persian American Dad - S11E05 - Now and Gwen download this subtitle yaser84
164 
Farsi/Persian American Dad - S11E08 - Morning Mimosa download this subtitle yaser84
21 
Farsi/Persian American Dad - S11E07 - LGBSteve download this subtitle yaser84
15 
Farsi/Persian American Dad - S11E04 - Turkey Bacon download this subtitle yaser84
14 
Farsi/Persian American Dad - S11E03 - Scents and Sensei-bility download this subtitle yaser84
10 
Farsi/Persian American Dad - S11E02 - CIAPOW download this subtitle yaser84
14 
Farsi/Persian American Dad - S11E01 - Blonde Ambition download this subtitle yaser84
22 

Season 10
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian American Dad - S10E03 - Blagsnarst, a Love Story download this subtitle yaser84
285 
Farsi/Persian American Dad - S10E02 - A Boy Named Michael download this subtitle yaser84
215 
Farsi/Persian American Dad - S10E01 - Roger Passes the Bar download this subtitle yaser84
14 

Season 9
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian American Dad - S09E20 - The Longest Distance Relationp download this subtitle yaser84
126 
Farsi/Persian American Dad - S09E19 - News Glances with Genevieve Vavance download this subtitle yaser84
110 
Farsi/Persian American Dad - S09E18 - Permanent Record Wrecker download this subtitle yaser84
130 
Farsi/Persian American Dad - S09E17 - Rubberneckers download this subtitle yaser84
105 
Farsi/Persian American Dad - S09E16 - She Swill Survive download this subtitle yaser84
114 
Farsi/Persian American Dad - S09E15 - Honey, I'm Homeland download this subtitle yaser84
110 
Farsi/Persian American Dad - S09E14 - Stan Goes on the Pill download this subtitle yaser84
111 
Farsi/Persian American Dad - S09E13 - I Ain't No Holodeck Boy download this subtitle yaser84
121 
Farsi/Persian American Dad - S09E12 - Introducing the Naughty Stewardesses download this subtitle yaser84
110 
Farsi/Persian American Dad - S09E11 - Cock of the Sleepwalk download this subtitle yaser84
123 
Farsi/Persian American Dad - S09E10 - Familyland download this subtitle yaser84
114 
Farsi/Persian American Dad - S09E08 - Minstrel Krampus download this subtitle yaser84
132 
Farsi/Persian American Dad - S09E07 - Faking Bad download this subtitle yaser84
123 
Farsi/Persian American Dad - S09E06 - Independent Movie download this subtitle yaser84
112 
Farsi/Persian American Dad - S09E05 - Kung Pao Turkey download this subtitle yaser84
135 
Farsi/Persian American Dad - S09E03 - Buck Wild download this subtitle yaser84
160 
Farsi/Persian American Dad - S09E02 - Poltergasm download this subtitle yaser84
135 
Farsi/Persian American Dad - S09E01 - Steve and Snots Test-Tubular Adventure download this subtitle yaser84
144 
Farsi/Persian American Dad - Season 9 download this subtitle yaser84
36 
Farsi/Persian American Dad - S09E09 - Vision Impossible download this subtitle yaser84
Farsi/Persian American Dad - S09E04 - Crotchwalkers download this subtitle yaser84
10 

Season 8
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian American Dad - Season 8 download this subtitle yaser84
222 
Farsi/Persian American Dad - S08E08 - Finger Lenting Good download this subtitle yaser84
116 
Farsi/Persian American Dad - S08E07 - National Treasure 4 Baby Franny She's Doing Well The Hole Story download this subtitle yaser84
116 
Farsi/Persian American Dad - S08E06 - Adventures in Hayleysitting download this subtitle yaser84
111 
Farsi/Persian American Dad - S08E05 - Why Can't We Be Friends download this subtitle yaser84
111 
Farsi/Persian American Dad - S08E03 - Can I Be Frank with You download this subtitle yaser84
123 
Farsi/Persian American Dad - S08E02 - Killer Vacation download this subtitle yaser84
115 
Farsi/Persian American Dad - S08E13 - For Black Eyes Only download this subtitle yaser84
113 
Farsi/Persian American Dad - S08E19 - Da Flippity Flop download this subtitle yaser84
125 
Farsi/Persian American Dad - S08E18 - Lost in Space download this subtitle yaser84
135 
Farsi/Persian American Dad - S08E17- The Full Cognitive Redaction of Avery Bullock by the Coward Stan Sm download this subtitle yaser84
113 
Farsi/Persian American Dad - S08E16 - The Boring Identity download this subtitle yaser84
107 
Farsi/Persian American Dad - S08E12 - Naked to the Limit, One More Time download this subtitle yaser84
110 
Farsi/Persian American Dad - S08E10 - Blood Crieth Unto Heaven download this subtitle yaser84
111 
Farsi/Persian American Dad - S08E15 - The Missing Kink download this subtitle yaser84
11 
Farsi/Persian American Dad - S08E14 - Spelling Bee My Baby download this subtitle yaser84
10 
Farsi/Persian American Dad - S08E11 - Max Jets download this subtitle yaser84
Farsi/Persian American Dad - S08E09 - The Adventures of Twill Ogenbone ands Boy Jabari download this subtitle yaser84
10 
Farsi/Persian American Dad - S08E04 - American Stepdad download this subtitle yaser84
11 
Farsi/Persian American Dad - S08E01 - Love, AD Style download this subtitle yaser84
12 

Season 6
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian American Dad subtitles S6 E18 - 480 P download this subtitle majid22012
225 

Season 4
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian American Dad S04E06 - Pulling Double Booty download this subtitle casandan fn
191 
Farsi/Persian American Dad S04E05 - EscapeFrom Pearl Bailey download this subtitle casandan fn
212 
Farsi/Persian American Dad S04E04 - Choosy Wives Choose Smith download this subtitle casandan fn
202 
Farsi/Persian American Dad S04E03 - One Little Word download this subtitle casandan fn
234 
Farsi/Persian American Dad S04E02 - The One That Got Away download this subtitle casandan fn
208 
Farsi/Persian American Dad S04E01 - 1600 Candles download this subtitle casandan fn
223 
Farsi/Persian American Dad-S04E01_HDTV 480p_majid22012_IMDB-DL.Com download this subtitle majid22012
211 

Season 3
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian AmrcnDd-S03E02_IMOVIE-DL.Com download this subtitle ConSeQuenCeS
199 
Farsi/Persian AmrcnDd-S03E01_IMOVIE-DL.Com download this subtitle ConSeQuenCeS
184 
Farsi/Persian American Dad third Season ALL download this subtitle thunderStorm
587 

Season 2
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian American Dad 2nd season full download this subtitle zirkhaki
462 
Farsi/Persian American Dad - S02E19 - Joint Custody download this subtitle morteza84
195 
Farsi/Persian American Dad - S02E18 - The Magnificent Steven download this subtitle morteza84
194 
Farsi/Persian American Dad - S02E17 - I Can't Stan You download this subtitle morteza84
164 
Farsi/Persian American Dad - S02E16 - When a Stan Loves a Woman download this subtitle morteza84
202 
Farsi/Persian American Dad - S02E15 - Four Little Words download this subtitle morteza84
197 
Farsi/Persian American Dad - S02E14 - An Apocalypse to Remember download this subtitle morteza84
186 
Farsi/Persian American Dad - S02E13 - Black Mystery Month download this subtitle morteza84
186 
Farsi/Persian American Dad - S02E12 - A.T. Abused Terestrial download this subtitle morteza84
183 
Farsi/Persian American Dad - S02E11 - American Dream Factory download this subtitle morteza84
260 
Farsi/Persian American Dad - S02E08 - Irregarding Steve download this subtitle morteza84
176 
Farsi/Persian American Dad 2x06Iced Iced Babies.farsi download this subtitle sinacool
211 
Farsi/Persian American Dad 2x05Dungeons and Wagons.farsi download this subtitle sinacool
226 
Farsi/Persian American Dad 2x02The American Dad After School Special.farsi download this subtitle sinacool
365 
Farsi/Persian American Dad 2x01Camp Refoogee download this subtitle sinacool
268 
Farsi/Persian American Dad 2x04Lincoln Lover.farsi download this subtitle sinacool
Farsi/Persian American Dad 2x03 download this subtitle sinacool
Farsi/Persian American Dad - S02E10 - Bush Comes to Dinner download this subtitle morteza84
11 
Farsi/Persian American Dad - S02E09 - The Best Christmas Story Never download this subtitle morteza84
Farsi/Persian American Dad - S02E07 - Of Ice and Men download this subtitle morteza84
14 

Season 1
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian American Dad 1x23Tears of a Cloone download this subtitle mamad
215 
Farsi/Persian American Dad 1x19Its Good to be the Queen download this subtitle mamad
187 
Farsi/Persian American Dad 1x17Rough Trade download this subtitle mamad
167 
Farsi/Persian American Dad 1x16Not Particularly Desperate Housewives download this subtitle mamad
188 
Farsi/Persian American Dad 1x14Stannie Get Your Gun download this subtitle mamad
197 
Farsi/Persian American Dad1x15Star Trek download this subtitle mamad
221 
Farsi/Persian American Dad 1x13Stan of Arabia 2 download this subtitle mamad
209 
Farsi/Persian American Dad 1x12Stan of Arabia 1 download this subtitle mamad
241 
Farsi/Persian American Dad 1x11Con Heir download this subtitle mamad
198 
Farsi/Persian American Dad 1x10All About Steve download this subtitle mamad
205 
Farsi/Persian American Dad 1x09A Smith in the Hand download this subtitle mamad
199 
Farsi/Persian American Dad 1x07Deacon Stan Jesus Man 9movie.co download this subtitle mamad
210 
Farsi/Persian American Dad 1x06Homeland Insecurity download this subtitle mamad
199 
Farsi/Persian American Dad 1x05Roger Codger 9movie.co download this subtitle mamad
233 
Farsi/Persian American Dad 1x03 Stan Knows Best download this subtitle mamad
287 
Farsi/Persian American Dad 1x02 Threat Levels download this subtitle mamad
332 
Farsi/Persian American Dad 1x01Pilot download this subtitle mamad
477 
Farsi/Persian American Dad 1x22With Friends Like Steves download this subtitle mamad
Farsi/Persian American Dad 1x21Helping Handis download this subtitle mamad
Farsi/Persian American Dad 1x20Roger n Me download this subtitle mamad
Farsi/Persian American Dad 1x18Finances With Wolves download this subtitle mamad
10 
Farsi/Persian American Dad 1x08Bullocks to Stan download this subtitle mamad
10 
Farsi/Persian American Dad 1x04 -Francine-s Flashback download this subtitle mamad
Farsi/Persian American DadSeason 1 All Episodes download this subtitle mamad
30