زیرنویس فارسی That '70s Show 1998

Poster

That '70s Show 1998

کمدي , عاشقانه | 25 دقیقه | FOX شبکه | USA ساخت
امتیاز: 8.1/10 از تعداد رای 141,394 نفر IMDb Rate
ماجرای شش دوست نوجوان هست که روابط اون ها با خودشون و با خانواده هاشون در سال 1976 به بعد در ایالت ویسکانسن روایت میشه.

Season 3
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian S3E02.That.70s.Show.720p.BluRay.DeeJayAhmed download this subtitle Yacino
137 
Farsi/Persian S3E01.That.70s.Show.720p.BluRay.DeeJayAhmed download this subtitle Yacino
112 

Season 2
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian that.70s.show.s02e08.dvdrip download this subtitle DLBR
84 
Farsi/Persian That.70s.Show.S02E06.Vanstock.DVDRip.XviD-FFNDVD download this subtitle Panda_
230 
Farsi/Persian That.70s.Show.S02E05.Halloween.DVDRip.XviD-FFNDVD download this subtitle Panda_
208 
Farsi/Persian That.70s.Show.S02E04.Laurie.and.the.Professor.DVDRip.XviD-FFNDVD download this subtitle Panda_
181 
Farsi/Persian That.70s.Show.S02E02.Reds.Last.Day.DVDRip.XviD-FFNDVD download this subtitle Panda_
113 
Farsi/Persian That.70s.Show.S02E01.Garage.Sale.DVDRip.XviD-FFNDVD download this subtitle Panda_
179 
Farsi/Persian That'70s Show-480p-dvdrip download this subtitle Amin The Rad
194 
Farsi/Persian That 70s Show.S02E02.DVDRip download this subtitle ka-gash
120 
Farsi/Persian That 70's Show.S02E03.The.Velvet.Rope download this subtitle Selene
157 
Farsi/Persian That.70s.Show.S02E03.The.Velvet.Rope.DVDRip.XviD-FFNDVD download this subtitle Panda_
15 
Farsi/Persian That 70s Show.S02E01.DVDRip download this subtitle ka-gash
10 
Farsi/Persian S02E03.The.Velvet.Rope.DVDRip.XviD-FFNDVDs download this subtitle Selene
13 
Farsi/Persian that.70s.show.s02e07.dvdrip.xvid-ffndvd download this subtitle Panda_
12 

Season 1
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E25.The.Good.Son.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
135 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E24.Hyde.Moves.In.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
140 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E23.Grandmas.Dead.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
135 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E19.Prom.Night.DVDRip.XviD-RiVER(1). download this subtitle Panda_
127 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E17.The.Pill.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
220 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E16.The.First.Date.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
250 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E15.That.Wrestling.Show.DVDRip.XviD-RiVER.zi download this subtitle Panda_
288 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E14.Stolen.Car.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
155 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E12.The.Best.Christmas.Ever.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
170 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E11.Erics.Buddy.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
144 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E10.Sunday.Bloody.Sunday.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
165 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E09.Thanksgiving.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
251 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E07.That.Disco.Episode.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
158 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E04.Battle.of.the.Sexiest download this subtitle Behr00z
174 
Farsi/Persian That '70s Show S01E01 That '70s Pilot PROPER 720p WEB-CAP x264 download this subtitle Alireza69
162 
Farsi/Persian That '70s Show - 01x01 pilot download this subtitle Behr00z
357 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E21.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle.by.halker download this subtitle halker
157 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E19.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle.by.halker download this subtitle halker
126 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E18.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle.com-by-halker download this subtitle halker
183 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E05.Erics.Burger.Job.DVDRip.XviD-by-halker download this subtitle halker
174 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E17.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle.com.by.halker download this subtitle halker
137 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E07.That.Disco.Episode.DVDRip.XviD-by-halker download this subtitle halker
182 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E06.The.Keg.DVDrip.XviD-by-halker download this subtitle halker
181 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E10.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle.by.halker download this subtitle halker
116 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E14.Stolen.Car.DVDrip.XviD-RiVER download this subtitle halker
210 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E13.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle.com.by.halker download this subtitle halker
188 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E12.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle.by.halker download this subtitle halker
129 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E11.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle.by.halker download this subtitle halker
135 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E10.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle.by.halker download this subtitle halker
106 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E16.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle.com-by-halker download this subtitle halker
163 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E15.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle-by-halker download this subtitle halker
173 
Farsi/Persian s01e01 download this subtitle copy
194 
Farsi/Persian That 70s Show 1x02Erics Birthday download this subtitle sahandpotter
270 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E22.Punk.ck.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
13 
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E21.Water.Tower.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E20.A.New.Hope.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E18.The.Career.Day.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E13.Ski.Trip.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E08.Drive-In.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E06.The.Keg.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E05.Erics.Burger.Job.DVDRip.XviD-RiVER download this subtitle Panda_
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E04.Battle.Of.The.Sexists.DVDrip.XviD-by-halker download this subtitle halker
Farsi/Persian That.70s.Show.S01E03.Streaking.DVDrip.XviD-by-halker download this subtitle halker
Farsi/Persian That 70's Show-S01E01.That.70s.Pilot download this subtitle Selene
11 
Farsi/Persian That 70s Show.S01E15.DVDRip Xvid.www.worldsubtitle-by-halker download this subtitle halker
Farsi/Persian That 70's Show.S01E14.Stolen.Car download this subtitle Selene
11 
Farsi/Persian That 70's Show.S01E02.Eric's.Birthday download this subtitle Selene
10 
Farsi/Persian That 70s Show 1x01That 70s Pilot download this subtitle sahandpotter
Farsi/Persian That 70s Show - S01E09 - Thanksgiving-by-halker download this subtitle halker
Farsi/Persian That 70s Show - S01E09 - Thanksgiving-by-halker download this subtitle halker
11 
Farsi/Persian That '70s Show - 01x03 Streaking download this subtitle Behr00z
10 
Farsi/Persian That '70s Show - 01x02 - Eric's birthday download this subtitle Behr00z
11 

Season 1
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian That.70s.Show.S05E05 download this subtitle AmirRezaaaa